Pape u katedrali

Pozdrav predsjednika Hrvatske biskupske konferencije nadbiskupa Josipa Bozanića

"'Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati' (Mt 16, 18). Tim riječima, kojima se Krist Gospodin obratio svetome Petru, pozdravljam nasljednika Prvaka apostola u sigurnosti koju nam daje vjera, da riječi Kristove ostaju trajne i djelotvorne za sva vremena.

Sveti Oče! Ovaj susret s Vama u nadbiskupskoj palači u Splitu bit će u povijesti Hrvatske biskupske konferencije na osobit način zabilježen. U prvom redu zahvaljujemo Vam što ste zaželjeli okupiti Hrvatsku biskupsku konferenciju i uputiti joj poruku. Hvala Vam na toj očinskoj i pastirskoj skrbi
.
Zahvaljujem domaćinu ovoga susreta splitsko-makarskom nadbiskupu mons. Anti Juriću. Pozdravljam sve prisutne kardinale, nadbiskupe i biskupe. S članovima Hrvatske biskupske konferencije danas su ovdje i biskupi iz susjedne zemlje Bosne i Hercegovine. Njihovi su vjernici u većini pripadnici hrvatskoga naroda kojemu je Bosna i Hercegovina vlastita domovina, stoga su nam mnoge stvari zajedničke.

Članovi Hrvatske biskupske konferencije su pastiri 13 biskupija i vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Vi ste, Sveti Oče, prošle godine Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj darovali dvije nove biskupije: Požegu i Varaždin, te uspostavili Vojni ordinarijat za vjernike katolike, pripadnike vojske i policije. Hvala Vam. Sada Hrvatska biskupska konferencija broji 24 biskupa. Između njih je osam umirovljeno. Oni, na čelu s našim uzoritim kardinalom Franjom Kuharićem, molitvom i savjetima prate rad svoje mlađe brače u episkopatu.

Čast mi je i radost danas, na blagdan sv. Franje Asiškoga, ovdje uime Hrvatske biskupske konferencije čestitati imendan mome dragom prethodniku kardinalu Franji Kuhariću i dičnome pastiru splitske Crkve nadbiskupu splitsko-makarskome u miru mons. Frani Franiću te banjolučkom biskupu mons. Franji Komarici. Draga braćo u episkopatu, ad multos annos!

Sveti Oče, Katolička Crkva u Hrvatskoj nalazi se pred mnogim izazovima. Iza nas je polustoljetni period komunističke ateizacije i nedavni rat što je ostavio vidljive tragove. Potaknuti Vašim sigurnim i jasnim smjernicama pripremamo se na milosne događaje Velikoga jubileja. Nastojimo da u novim prilikama, u kojima se našla naša Crkva poslije rušenja komunističkog režima, zaživi na nov način duh Drugoga vatikanskog sabora, osobito po sve većem uključivanju Kristovih vjernika laika u poslanje Crkve, kako ste Vi, Sveti Oče, zacrtali u pobudnici „Christifideles laici“, o pozivu i poslanju laika u Crkvi i svijetu.

Drago nam je što su neka braća u episkopatu započela pripremu dijecezanske sinode. Da bi Katolička Crkva u novo uspostavljenoj državi Hrvatskoj mogla na doličan način obavljati svoje poslanje, Vi ste, Sveti Oče, 19. ožujka 1997., na blagdan sv. Josipa, kojega je Hrvatski državni sabor godine 1687. proglasio zaštitnikom Hrvatske, potvrdili tri ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske, a u završnoj je pripremi četvrti, posljednji. Time se zaokružuje konkordatski pravni okvir za djelovanje Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj.

Jučer ste nam, Sveti Oče, podigli na čast oltara blaženoga Alojzija Stepinca. On, svjedok vjere i mučenik, poziv je svima nama biskupima, našim svećenicima, redovnicama i svom vjernom puku na duhovnu obnovu kao pripremu za treće tisućljeće kršćanstva. „Svojim ljudskim i duhovnim životnim putem blaženi Alojzije Stepinac svojemu narodu pruža svojevrsni kompas da bi se znao orijentirati“, rekli ste nam jučer u misnoj homiliji.

U hrvatskome društvu događaju se nagle promjene koje su povezane s procesom demokratizacije. Stoga nam se nova evangelizacija, onako kako ste je Vi, Sveti Oče, naznačili, predstavlja kao prvenstveni pastoralni zadatak. Osjećamo da promicanje socijalnoga nauka Crkve, koji je Vaša učiteljska služba produbila, u tome treba imati posebno mjesto.

Sveti Oče, od petka popodne mi, hrvatski biskupi, na osobit smo način s Vama i pratimo Vas na Vašemu pastoralnom pohodu po Hrvatskoj. Ovdje smo sada okupljeni da otvorenim srcem poslušamo Vašu očinsku i učiteljsku poruku. Uime Hrvatske biskupske konferencije zahvaljujem Vam na riječima poticaja, ohrabrenja i oduševljenja za Isusa Krista i njegovo Evanđelje. Izražavajući sinovsku odanost, ponizno molimo Vaš apostolski blagoslov.

Sveti Oče, hvala Vam!"

Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, godište LXXXV., br. 3, Zagreb, 1998., str. 22.
 
Podijelite na: