Aktualno

Pročelnik Kongregacije za kler imenovani kardinal You Heung sik posjetio zagrebačku katedralu i Nadbiskupski dvor


Pročelnik Kongregacije za kler imenovani kardinal Lazarus You Heung sik pohodio je zagrebačku katedralu u srijedu 1. lipnja 2022. u pratnji apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj mons. Giorgia Lingue i tajnika Apostolske nuncijature mons. Alfreda Rayana D'Souze. U posjetu katedrali kardinalu se pridružio veleposlanik Republike Koreje u Republici Hrvatskoj Hong Sung-wook sa suprugom.


Imenovanog kardinala Youa s poviješću i značajem katedrale, ali i oštećenjima nastalima u potresima 2020. godine, upoznao je pomoćni biskup mons. Ivan Šaško, u pratnji kanonika Prvostolnog kaptola zagrebačkog mons. Zlatka Korena, upravitelja Nadbiskupskoga dvora preč. Ivice Budinšćaka te pročelnika Tiskovnog ureda i vicepostulatora za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije vlč. Tomislava Hačka.

Na grobu bl. Alojzija Stepinca imenovani kardinal You molio je zagovor našega Blaženika, nakon čega ga je biskup Šaško upoznao s njegovim životom i djelovanjem.


Nakon obilaska katedrale imenovani kardinal You obišao je Nadbiskupski dvor i kapelu sv. Stjepana, najstariji liturgijski prostor u Zagrebu. Biskup Šaško ukratko je progovorio o povijesti kapele te rekao kako obnova kreće od srca, a ova kapela je srce. Na kraju obilaska imenovanomu kardinalu Youu i veleposlaniku Hongu poklonjena je Fotomonografija o potresima 2020.
 
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije
Podijelite na: